za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Prosincové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 - zhodnocení finančních prostředků z prodeje

Prosincové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 - zhodnocení finančních prostředků z prodeje

6. prosince 2019

Dne 2. 12. 2019 proběhlo 5. řádné zasedání Zastupitelstva Prahy 2. Na programu bylo 16 bodů vč. interpelací.
Zahájili jsme opět tajnou volbou dvou nových přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2. Druhý bod „ke zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel“ se protáhl na bezmála čtyři hodiny. Na návrh zastupitele Hrušky probíhalo představování osmi bankovních institucí i diskuse odděleně (Wood & Company, J &T Banka, Česká spořitelna, ČSOB, Oberbank, BHS Real Estate, Sirius Investments, Carduus Asset Management). A dotazů nebylo málo. Po pauze na poradu opozičních klubů proběhlo i odděleně i hlasování o částech usnesení. Padly i protinávrhy. Po velkém maratonu byl kolem 19h přijat návrh v původní podobě. V 18h byl však v průběhu projednávání bodu 2 zařazen dle jednecího řádu bod interpelace občanů, ve kterém byl vznesen dotaz na osud tenisových kurtů ustupujících vybudování Nového domova pro seniory s Alzheimerovou chorobou.

Projednání dalších bodů programu již běželo svižně. Týkaly se majetkové oblasti (prodej, prominutí dluhu, smírčí řešení, nesouhlas s odkupem pohledávky). Dále dodatku Memoranda o spolupráci na revitalizaci podloubí u Lékařstého domu v Sokolské, nesouhlasu se změnou Územního plánu na hranicích s Prahou 4. Schválen byl i vstup Prahy 2 do spolku Svatá Ludmila 1100 let, který se věnuje přípravám slavného výročí pro české země. Mezi dalšími body stojí za zdůraznění návrh na pojmenování nově vznikající ulice v oblasti Italské a Seifertově po Marii Schmolové. Návrh směrem k magistrátu doplňuje jeho záměr na pojmenování po generálu Josefu Dudovi.

V rámci Informací byla představena A. Zoulová jako nová pracovnice v čele odboru komunikace (od ledna). Tajemník M.Kopecký představil získané ocenění Prahy 2 v rámci hodnocení Město pro Byznys. V závěrečných interpelacích zastupitelů bylo opozicí znovu otevřeno téma tenisovýcjh kurtů, dále opravy bytů poskytovaných pro sociální účely, světelná reklama na předpolí Nuselského mostu či návratnost investic.

Jednání uzavřela starostka přáním hezkého adventu a pozváním na tradiční zpívání se zastupiteli v neděli 22. prosince. Kdo měl ještě chvilku, mohl s kolegy na počest adventní atmosféry ochutnat kalíšek svařáku.
Témata:OSB  Správa MČ  Hospodaření--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2