za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Správa nemovitostí Praha 2 pohledem nájemníka

Správa nemovitostí Praha 2 pohledem nájemníka

11. března 2018 | Jaroslav Šolc, Lenka Maršálová

Uplynul více než rok od doby, kdy nová akciovka Správa nemovitostí Praha 2 převzala správu domů a bytů naší městské části po původních správních firmách. Žádný začátek není lehký a došlo i k personálním změnám. MČ Praha 2 se jako zřizovatel činí. Diskutujeme témata jako pasport domů, rekonstrukce volných bytů, přípravu investic v rámci rozpočtu, ale i údržbu, veřejné zakázky a  komunikaci s nájemníky. Právě zpětnou vazbu od obecních nájemníků považujeme za důležitou pro nasměrování dalších kroků. V Novinkách OSB jsme opakovaně podávali informace a vyzývali ke sdělení Vašich postřehů a zkušeností. Nesešlo se jich zatím mnoho, ale byly zajímavé, negativní i pozitivní. Asi záleželo i na zkušenosti s předchozí správní firmou.

Mezi zkušenostmi, které poukazují na určité rezervy, jsme zaznamenali například: zastaralé informace na vývěskách v domech, nejasnosti v kontaktech, opožděné vyúčtování služeb, absenci informací o zahájení rekonstrukcí volných bytů v domě, postesknutí nad údaji na webových stránkách SNP2 a nad zastaralým způsobem komunikace v době internetu (to od mladších nájemníků). Věřte, že jsme Vaše podněty tlumočili dále. Pokud jde o podávání požadavků přes internet, je dobrou zprávou, že byla zahájena práce na nové aplikaci E-domovník. Možná někteří pamatujete uživatelsky nepříliš přívětivý Helpdesk pro nájemníky z roku 2012. Tak snad se dočkáme něčeho lepšího a časem možná i s širší nabídkou služeb než jen správa požadavků.

Zaznamenali jsme ale i pozitivní zkušenost od kolegyně Lenky Maršálové z OSB. Zde je:  

Zkušenosti našeho domu s novou správní firmou Prahy 2

První případ se stal zhruba před rokem. „Někdo“ vylomil dvířka u jedné z poštovních schránek, které byly v domě instalovány, dle pamětníků, již v osmdesátých letech minulého století měly již něco odžito. Do telefonu mi bylo technikem nejprve sděleno podezření, zda jsme si to nezpůsobili sami, že s takovými nájemníky, kteří by pořád chtěli něco nového, mají zkušenost!! Ani se nepřišel do domu podívat.  Tak jsem psala znovu a to již nadřízenému, že takto tedy ne, v domě žijí převážně slušné a platící rodiny. Výměna poštovních schránek po 40 letech by snad neměla být problém. Zmíněný pan technik z pozice odešel. Nahradil ho nový technik, velice vstřícný. Přišel se do domu podívat, vše si nafotil, vyměřil. Nějakou dobu to trvalo, protože byly prázdniny, ale, světe div se, na podzim nám byly instalovány nové poštovní schránky.

Další problém byl úklid výtahu a doplnění zrcadla (při rekonstrukci výtahu na to prý firma zapomněla). Stálo to sice několik e-mailů, ale nakonec zrcadlo ve výtahu máme a také ukrajinské uklízečky od společnosti zajištující úklid byly poučeny, že výtah se musí vytřít a dveře se umývají z obou stran.

V našem domě jsou problémové sklepní prostory. Jsou sice zabezpečeny dveřmi na zámek, ale přesto se sem dokáží dostat lidé, kteří zde pak přespávají a v některých sklepních kójích si dělají ubikace. Problém trvá již několikátou zimu, policie tu byla již nespočetněkrát. Dveře od sklepa již také něco zažily, bývalá správní firma je různě opravovala, např. že pouze přišroubovala desku přes prokopnutou část atd. Opět jsem iniciovala dotaz, zda by šlo něco se zabezpečením sklepů a s rekonstrukcí sklepních kójí něco dělat. Šlo to! Do sklepa již máme nové plechové dveře! Na rekonstrukci sklepa je vypsáno poptávkové řízení (náhrada dřevěných planěk za drátěné pletivo a nová podlaha). Tak doufám, že se dočkáme…

Vím, že správní firma má ještě rezervy např. v prověřování kvality práce firem na dílčí opravy. O tom se přesvědčila i naše paní sousedka, když byl nízký tlak vody v potrubí a oni v 6. patře stále neměli vodu, instalatérská firma vyslala k výměně vodovodního uzávěru ne zrovna nejlepší pracovníky. Dnes už by snad mělo být samozřejmostí oznámení opravy, profesionálně provedená oprava, úklid po práci a odvoz použitého materiálu.

Co říci závěrem? Po zhruba roce a čtvrt působení Správy nemovitostí Praha 2 a nového technika máme konečně pocit, že se někdo začíná o domy svěřené do správy zajímat. Že pouze nehasí jen havarijní stavy, ale začíná o tyto domy pečovat. Takže pochvala a zkušenost, že dávat rozumné podněty k opravám v domě se vyplatí.

Poznámka: Máte podobné nebo úplně jiné zkušenosti a podněty? Napište nám je.

Témata:Bydlení a nájemné  Správa majetku  Maršálová Lenka  Jaroslav Šolc--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2