za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBTémata Prahy 2 › Hoffmann Otto

Ing. Otto Hoffmann

muž, 70 let, bez pp, důchodce
zastupitel MČ Praha 2, předseda redakční rady Novin Prahy 2, člen komise pro výchovu a vzdělávání

"Více otevřít radnici a obsah Novin Prahy 2. Dát více prostoru i názorům občanů. Otevřeně a objektivně informovat o všech radostech i strastech života v naší čtvrti."

CV

Narodil jsem se 30.3.1948 ve Smidarech, okres Hradec Králové, ale od svého narození bydlím v Praze, zprvu na Smíchově a od února 1976 v Podskalí v Praze 2. Vystudoval jsem VŠCHT obor technologie skla, do roku 1981 jsem pracoval ve Sklárnách Kavalier n.p. jako projektant, v letech 1981 – 90 jsem byl zaměstnán jako tajemník MěV ČSOP Praha. V té době jsem působil 10 let v redakční radě časopisu Naší přírodou a věnoval se publicistické činnosti. V r. 1991 jako tajemník ÚV Unie ochránců přírody, v letech 1991 – 1995 jako ředitel tiskového střediska pro zahraniční novináře Presscentrum ČTK, po jeho zrušení od r. 1995 – 2006 v Institutu dětí a mládeže v různých funkcích v oblasti práce s talenty, výzkumu, metodiky, koncepční činnosti a PR vč. tvorby časopisu pro volný čas, publicistiky, propagačních letáků, vydávání, redigování i tvorbě článků a brožur. V letech 2007 a 2008 project manager pro okres Rakovník v CC Systems a.s., education, Hodonín, kde jsem organizoval rekvalifikační kurzy a od r. 2009 jsem v důchodu.

Současně jsem předsedou představenstva BD a statutárním zástupcem SVJ. Jsem od r. 1976 ženatý, mám dvě dcery (dvojčata nar. 1981) a 3 vnoučata. Umím německy, rusky a částečně anglicky. Od mala se zajímám o přírodu, ekologii, fotografování, provozuji pěší i cykloturistiku. Nikdy jsem nebyl, nejsem a ani nehodlám vstoupit do jakékoli politické strany či hnutí.

Můj pohled na OSB a Prahu 2

OSB: Členem spolku OSB jsem byl od roku 2008, od 2009 člen výboru a jako vedoucí kanceláře a v této roli působím i nyní ve hnutí. Vždy jsem chtěl pomoci dobré věci a cíle OSB takové byly, jsou a nepochybně zůstanou i nadále. V komunální politice jsem chtěl pomoci s jejím polidštěním a snižováním korupčních rizik.

Praha 2: Od počátku svého zvolení do Zastupitelstva MČ Prahy 2 (2010) jsem působil v Komisi pro výchovu a vzdělávání (KVV) a v Redakční radě Novin Prahy 2 (RR). Obojí i po roce 2014 a od července 2015 působím i jako předseda RR.

Ohlédnutí za činností KVV za uplynulých cca 7 let je příjemné, protože se udělalo spousty práce. Výhodou této komise je, že jsou v ní sdruženi zástupci, kteří mají se školstvím něco společného a problematice rozumí. Tudíž zde převažuje věcná diskuse nad politickými zájmy. A tak by to měli i zůstat.

To, co se dá říci o KVV rozhodně neplatí o RR. Obě funkční období se vyznačovala politickými šarvátkami zejména proto, že zájem aktérů byl prosadit své politické názory, často bez ohledu na skutečnost. Navíc jsem přesvědčen, že i když vydavatelem je MČ, potažmo radnice a tedy RMČ a RR je komisí rady, její postavení i složení by mohlo být jiné. Přestože Noviny samy o sobě vykazují stoupající zájem občanů, takže bychom mohli být spokojeni, jsou vždy náměty k zamyšlení. Například nad pojetím politické diskuse uváděné na staně 3, nebo nad modernějším pojetím Novin. Hlavním mým zájmem na komunálním poli i nadále jsou Noviny Prahy 2.  Celou koncepcí RR a statutem Novin jsem se již dříve zabýval a chtěl bych tuto svoji aktivitu uvést do praxe.

 

kontakt:


Komentáře

Těší nás, že reagujete na naše články a připojíte, leckdy i hodně kritický, vlastní názor. Nemůžeme se ale v žádném případě ztotožnit s tím, aby byly hrubě uráženy konkrétní osoby, byť jejich jednání ve vás vyvolává velkou míru nevole. Za dodržování pravidel diskuse vám děkujeme.
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2