za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBTémata Prahy 2 › Maršálová Lenka

Ing. Lenka Maršálová

žena, 52 let, bez pp, odborný pracovník ve zdravotnictví, členka bezpečnostní komise

"Jen aktivním přístupem můžeme dosáhnout zlepšení."

CV

Narodila jsem se v Prostějově. Do Prahy jsem se přestěhovala po ukončení studia na potravinářské fakultě VŠCHT v roce 1999. Moje první zaměstnání mě nasměrovalo do oboru zdravotnictví, pracovala jsem v několika farmaceutických firmách i státní správě. V roce 2016 jsem úspěšně složila státní úřednickou zkoušku v oboru služby č. 28 zdravotnictví a ochrana zdraví. Externě spolupracuji se spotřebitelskou organizací D-test. Nyní pracuji ve Vinohradské nemocnici. Jsem vdaná, mám 2 děti dvojčata syna a dceru. Na Prahu 2 Vinohrady jsem se přestěhovala se svojí rodinou v roce 2005. S bydlením jsme velice spokojeni, děti oceňují dostupnost škol, dětských hřišť a sportovišť, my jako rodiče zase možnost kulturního vyžití. Nikdy jsem nebyla a nejsem v žádné politické straně ani politickém hnutí.

Můj pohled na OSB a Prahu 2

OSB: Do občanského sdružení OSB (později spolek) jsem vstoupila v roce 2010, nyní jsem příznivcem a podporovatelem politického hnutí OSB. Důvodem je i snaha podpořit možnost pokračování privatizace bytů oprávněným nájemníkům. Jsem přesvědčena, že o svůj majetek se lidé starají s rozvahou, přemýšlí o investicích a opravách a neplýtvají finančními prostředky. Privatizace by měla být umožněna všem oprávněným nájemníkům, kteří často do „svých „ nájemních bytů investovali vlastní prostředky na zkvalitnění bydlení místo obecního vlastníka. Dále chci podpořit zkvalitnění správy bytového fondu, upozorňovat na nedostatky a podílet se na jejich odstranění.

Praha 2: Jako členka bezpečností komise se podílím na zajišťování a podpoře preventivních programů pro děti, seniory a další ohrožené skupiny obyvatel. Na Praze 2 je nastavena velmi dobrá spolupráce s městskou a státní policií a hasičským záchranným sborem. Jako členka školské rady Londýnská se snažím o co nejlepší podporu této základní školy, která má vynikající výsledky díky skvěle odvedené práce pana ředitele a všech pedagogů.


SNP2_logo

Správa nemovitostí Praha 2 pohledem nájemníka

| 11. března 2018 | Uplynul více než rok od doby, kdy nová akciovka Správa nemovitostí Praha 2 převzala správu domů a bytů naší městské části původních správních firmách. Žádný začátek není lehký a došlo i k personálním změnám. MČ Praha 2 se jako zřizovatel činí. Diskutujeme témata jako pasport domů, rekonstrukce volných bytů, přípravu investic v rámci rozpočtu, ale i údržbu, veřejné zakázky a komunikaci s nájemníky. Právě zpětnou vazbu od obecních nájemníků považujeme za důležitou pro nasměrování dalších kroků. více ›
Témata:Bydlení a nájemné  Správa majetku  Maršálová Lenka  Jaroslav Šolc


Komentáře

Těší nás, že reagujete na naše články a připojíte, leckdy i hodně kritický, vlastní názor. Nemůžeme se ale v žádném případě ztotožnit s tím, aby byly hrubě uráženy konkrétní osoby, byť jejich jednání ve vás vyvolává velkou míru nevole. Za dodržování pravidel diskuse vám děkujeme.
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2