za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBTémata Prahy 2 › Michl Zdeněk

Ing. Zdeněk Michl

muž, 39 let, člen OSB, dopravní technolog, vysokoškolský učitel
člen dopravní komise, člen komise pro informační služby a transparentnost; předseda OSB

"Praha 2 by měla nadále rozvíjet potenciál rezidenční čtvrti. Správně podpořená sdílená ekonomika a nové technologie mohou výrazně pomoci spokojenosti rezidentů nejen v oblasti dopravy, nesmí ale dopadat jako současné parkovací zóny. "

CV

Jsem rodilý Pražák. Na dvojce žiju přes 20 let, rodina zde ale bydlí po několik generací. Mou životní vášní je doprava ve všech jejích podobách, především pak doprava veřejná, kterou jsem studoval i v zahraničí a jejíž optimalizaci se věnuji i profesně. V oblasti poradenství a optimalizace ve veřejné dopravě jsem jednatelem a spoluvlastníkem úspěšné společnosti. Jsem předsedou spolku vydávajícího magazínu o drahách ŽelPage. Působím také na dopravní fakultě ČVUT jako odborný asistent a projektový manažer ústavu logistiky a managementu.

Můj pohled na OSB a Prahu 2
Jsem předsedou OSB a své zkušenosti z vedení agendy právnických osob se snažím předat i našemu politickému hnutí. Na radnici jsem se v uplynulých obdobích angažoval v dopravní komisi a v komisi pro informační služby a transparentnost

Z agendy dopravy
Podpoříme zklidňování magistrály i ve vazbě na budování okruhu a dostupnou hromadnou dopravu. Podařilo se nám například prosadit zachování páteřní tramvajové linky 17, 22 a 10+16, ale i obnovit zrušené spojení Vršovic linkou 6. Jsme pro zlepšení podmínek parkování, včetně rozumného nastavení zón placeného stání. Dlouhodobě jsme pro budování podzemních garáží, žádáme ale jednoznačnou podporu pro elektromobilitu a pěší a cyklistickou dopravu.

Z veřejného prostoru bychom chtěli odstranit zbytečná zábradlí navozující u řidičů nežádoucí pocit přidělení prostoru jen pro ně, například v ulici Na Slupi. Uzavírky a rekonstrukce požadujeme plánovat s rozvahou a koordinovaně, což se bohužel TSK mnohdy nedaří. Trvale chceme zlepšovat stav rozbitých chodníků, na které už nyní MČ výrazně přispívá.

Z agendy otevřenosti radnice a participace občanů
Chceme občany informovat o rozhodování orgánů MČ. Zveřejňovat zápisy jednání, včetně  komisí, důvodové zprávy a podklady (kde je to možné s ohledem na citlivost údajů subjektů), usnesení a hlasování. Chceme zveřejňovat tzv. otevřená data, sady údajů o správě a fungování MČ. Nasloucháme občanům, jejich názorům a podnětům, průběžně a systematicky, nejen před volbami. Prosadili jsme možnost interpelace občanů, hlášení závad v domech, podpořili jsme i tzv.  rozklikávací rozpočet. Samospráva a radnice tu jsou pro lidi, ne naopak! 

Chceme efektivně využívat nové technologie pro zlepšení činnosti úřadu a dostupnosti služeb pro veřejnost, poskytování informací, diskusi a participaci. Přinesou lepší správu a fungování obce ve všech oblastech - v souladu s konceptem Chytrá města (Smart Cities), avšak s potřebnou rozvahou. Rád bych, aby technologie Smart cities občanům nedocházely jen ve formě wifi laviček a solárních lamp v parku ani jako sledování velkým bratrem, ale jako  chytré možnosti jejich každodenních problémů např. v oblasti mobility. Ať už jde o informace o parkovacích místech, inteligentní řízení provozu na komunikacích nebo informace skutečné poloze očekávané tramvaje, případně o služby sdílené ekonomiky jako jsou rekola, carsharing nebo třeba Uber, které mají stále velký potenciál. Využijme potenciálu mladé generace, pomozme starší generaci naučit se novinky využívat.

Svou představu o ideální politice na komunální úrovni má každý. Sázím na přiměřená a důstojná řešení odpovídající významu naší městské části. 

kontakt:

logo OSB

Členská schůze OSB ve znamení příprav na volby

| 26. června 2018 | Ve čtvrtek 21.6. se sešli členové politického hnutí OSB, aby schválili výborem navržené kroky v přípravách na říjnové komunální volby a projednali vnitřní záležitosti chodu hnutí. více ›
Témata:OSB  Jaroslav Šolc  Michaela Mazancová  Martin Jírovec  Zdeněk Michl  Kmoníček Miloš  Jana Krám Zárybnická
MČ Praha 2

Incident na zastupitelstvu

| 28. února 2018 | V pondělí 26. února došlo na jednání zastupitelstva Prahy 2 po emotivním a vulgárním vystoupení zastupitele Ing. Dana Richtera k incidentu, který mj. vyvolal i pozornost celostátních médií. OSB se dlouhodobě důrazně distancuje od hrubě vulgárního vystupování tohoto zastupitele, který sám sebe nadále označuje za zastupitele OSB, jedná ale proti jeho zájmům a neváhá ho a jeho představitele napadat slovně i soudně. Tento bývalý kolega, který od konce r. 2015 není členem klubu zastupitelů OSB, z osobních pohnutek opakovaně na veřejných jednáních i v médiích překračuje veškeré meze základní lidské slušnosti. Členem politického hnutí OSB není a nikdy nebyl, přesto nás jeho chování upřímně mrzí. Všem kolegům a kolegyním, kteří na jednání zastupitelstva 26. února pohotově zareagovali, aby dali najevo nesouhlas s takovým chováním, patří naše poděkování. více ›
Témata:OSB  Zdeněk Michl
logo OSB

Ideová konference hnutí OSB nastartovala přípravu na komunální volby 2018

| 27. ledna 2018 |

Značka OSB, Občané za spokojené bydlení, je známá v Praze 2 již druhé funkční období. Od loňského roku máme formu politického hnutí a připravujeme se na komunální volby 2018. Ve středu 25. ledna jsme uspořádali setkání členů, registrovaných příznivců a zájemců o spolupráci s označením ideová konference. Cílem bylo podat informaci o půlroční činnosti nového výboru hnutí a zahájit vntřní programovou a organizační diskusi mj. s využitím výsledků ankety.

více ›
Témata:OSB  Volby 2018  Martin Jírovec  Michaela Mazancová  Zdeněk Michl  Jaroslav Šolc
logo OSB

Hnutí OSB má nové vedení

| 29. června 2017 | Dne 21. čerevna byl na usatavující schůzi politického hnutí OSB zvolen na dvouleté funkční období devítičlenný výbor. Z jeho středu dne 29. 6. členové výboru volili do funkce svého předsedu a místopředsedu. více ›
Témata:OSB  Zdeněk Michl  Martin Jírovec


Komentáře

Těší nás, že reagujete na naše články a připojíte, leckdy i hodně kritický, vlastní názor. Nemůžeme se ale v žádném případě ztotožnit s tím, aby byly hrubě uráženy konkrétní osoby, byť jejich jednání ve vás vyvolává velkou míru nevole. Za dodržování pravidel diskuse vám děkujeme.
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2