za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Únorové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – rozpočet i četné interpelace

Únorové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – rozpočet i četné interpelace

25. února 2020 | Jaroslav Šolc

Dne 24. února proběhlo 6. řádné zasedání Zastupitelstva Prahy 2. Na programu bylo 14 bodů vč. rozpočtu, jednoho nově zařazeného a interpelací.
Hned jako první byl projednáván každoročně nejdůležitější bod: návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 na rok 2020. Místostarosta Korseska v úvodním vystoupení zmínil základní čísla i projednání návrhu v komisích, radě i výboru zastupitelstva. Nicméně, i tak se rozproudila dlouhotrvající diskuse, kdy se opoziční zastupitelé dotazovali a vznášeli podněty. Například k poplatkům za parkování, opravám bytů, k částce určené na projekt Nový domov (alzheimer centrum), investicím ve školství, plánované rekonstrukci jednacího sálu, k údržbě soch a pamětních desek, hřišti Na Smetance, ale také k rozklikávacímu nebo participativnímu rozpočtu. Došlo i na protinávrh usnesení od zastupitele Schwarze, kvůli němuž byla vyhlášena pauza. Nakonec byl původní materiál schválen 24 hlasy. Praha 2 tak bude letos hospodařit s příjmy zhruba 539 milionu korun a výdaji asi 759 milionu s tím, že rozdíl pokryje mimo jiné z úspor z minulých let.
V dalších bodech zastupitelé mj. schválili prodej jednoho pozemku pod dříve prodanou budovou, opatření v souvislosti s plánem na výstavby rezidence Viničná, vyjádřili souhlas s navrženou změnou územního plánu pro parcely u hl. nádraží a schválili každoroční finanční podporu pro letos již 25. Reprezentační ples na Vinohradech. V dalších pěti bodech schválili formálně nezbytné dodatky ke zřizovacím listinám všech našich zřizovaných organizací. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí vzdání se funkce jedné přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2 a schválili nové tarify pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva poté, co již vyšly ve sbírce zákonů.
Program byl i přes obsáhlou diskusi k rozpočtu projednán za dvě a půl hodiny. Další necelé dvě hodiny však zabraly interpelace občanů a posléze zastupitelů. Začali zástupci tenistů, kteří i v opakovaném vystoupení protestovali proti rušení kurtů v Italské, kde je plánována výstavba Nového domova pro seniory s alzheimerem. Zmínili petici, doporučení postavit domov pro seniory jinde či obavy z rušení kurtů na Vyšehradě. Perličkou byla výtka, že Praha 2 nekoupila za 100 milionů jiný nedaleký pozemek. Od členů rady obdrželi odpovědi hned ústně. Jinými tématy dalších interpelujících bylo poradenství při návrhu na zhodnocení prostředků z prodeje projednávané na minulém ZMČ, osud Nádraží Vyšehrad, dostupné bydlení či parkovací zóny.
V interpelacích zastupitelů pak zazněla témata k projektu parkovacího domu v Bělehradské, opět k projektu Nový domov, komunikace k Novinám Prahy 2 či změna tzv. základního nájemného. Řady přítomných postupně řídly a v půl osmé mohla starostka jednání ukončit.
Témata:OSB  Správa MČ  Hospodaření  Interpelace--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2