Seznam táborů​​​​​​​

"> Seznam táborů​​​​​​​

">
 
za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Užitečné informace - prázdninový provoz MŠ, tábory pořádané Domem dětí a mládeže P2

Užitečné informace - prázdninový provoz MŠ, tábory pořádané Domem dětí a mládeže P2

1. června 2018 |

Blíží se léto a většina rodičů a dětí plánuje různé tuzemské či zahraniční pobyty, společné výlety, děti odjíždějí na chaty k prarodičům nebo na tématicky zaměřené tábory. K výběru je jich opravdu velká řada. Jen Dům dětí a mládeže Praha 2 pořádá neuvěřitelných 48 táborů, a to jak pobytových, tak příměstských: Seznam táborů​​​​​​​

Cena týdenního příměstského tábora je tisíc korun, a to včetně stravování. Pobytové tábory se pohybují kolem 3200 Kč, nicméně existují i slevy, například pokud rodiče doloží, že pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, mají dítě svěřené do pěstounské péče nebo pobírají zvýšený příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Ve výše uvedených případech mohou děti dostat slevu, rodiče uhradí minimálně stravu, pobyt a dopravu. Tento poplatek ale může být ještě snížen o příspěvek hl. m. Prahy, který činí v letošním roce 40,- Kč / 1 dítě/ 1 den (pobytové i příměstské tábory). Ve výjimečných případech (na doloženou žádost rodičů) lze poskytnout stanovení tzv. individuální úplaty, která ovšem musí pokrýt minimálně stravu, pobyt a dopravu, s odečtením příspěvku hl. m. Prahy (tyto náklady nemá DDM možnost hradit z žádných zdrojů, než z poplatku rodičů). Takových případů evidujeme cca 5 za rok.

Dlouhodobě (cca od roku 2000) DDM společně s Oddělením sociálně právní ochrany dětí MČ Praha 2 pořádá pro MČ Praha 2 jeden pobytový a jeden příměstský tábor pro děti, které má v péči právě OSPOD, popřípadě pro děti ze sociálně slabších rodin (i na doporučení vedení základních škol). Zde za týdenní tábor rodiče platí jenom symbolický poplatek cca 100,- Kč. Zbytek nákladů hradí MČ Praha 2 a rovněž je použit i příspěvek hl. m Prahy. V roce 2017 se zúčastnilo uvedených táborů 27 dětí (pobytový na 7 dnů) a 19 dětí (příměstský na 5 dnů). V roce 2018 je k 1. 6. 2018 přihlášeno na uvedené tábory 29 dětí (pobytový na 7 dnů) a 23 dětí (příměstský na 5 dnů).

Již 2. rokem také DDM vychází vstříc požadavku MČ Praha 2 a o prázdninách, v době uzavření MŠ, pořádá příměstské tábory přednostně pro předškolní děti, navštěvující MŠ v Praze 2. Letos se jedná o termíny 20. - 24. 8. 2018 a 27. – 31. 8. 2018.

Přesto se stává, že někteří rodiče nemohou, nebo nechtějí děti na tábory poslat, nemají dědečky, babičky či jiné příbuzné a dovolenou jen 4-5 týdnů, proto naše městská část ponechává otevřené během léta celkem 3 školky, které jsou postupně v provozu během celých prázdnin.

Konkrétně se letos jedná o Mateřskou školu Na Děkance 2 (2.7. - 20.7. 2018), Mateřskou školu ve Slovenské 27 (23.7. - 3.8. 2018) a Mateřskou školu s internátním provozem ve Španělské 16 (6.8. - 17.8. 2018). Do první zmiňované školky na první tři týdny nastoupí 124 dětí a provozní doba bude od 7.00 do 17.30 hodin, do druhé školky je nahlášeno 119 dětí a rovněž bude otevřena od 7.00 do 17:30 hod. Aby bylo dítě na letní provoz přijato, rodiče musí vyplnit přihlášku a dodat tzv. evidenční list s potvrzením lékaře, ve školce pak ještě vyplní přihlášku ke stravování. V minulosti byly vyžadovány tyto dokumenty pro každou školku zvlášť, nicméně se nám podařilo administrativu snížit. Rodiče vyplní pouze přihlášku. Pokud se hlásí na zbylé dvě školky, v první odevzdají originál potvrzení od lékaře a na druhé kopii. V pořadí druhá školka má přihlášený obdobný počet dětí a třetí školku ve Španělské ulici bude navštěvovat celkem 105 dětí (z toho 35 kmenových). Školka bude otevřena od 7.00 do 18.00 hodin.

V minulých týdnech jsem se dozvěděla z facebookového profilu opoziční zastupitelky za Stranu zelených (SZ), že je tento provoz prý nedostačující, prý chybí pro rodiče informovanost, míst ve školce je údajně málo (a prý nám tu chaoticky pobíhají po Praze rodiče a nevědí kam s dětmi). Pevně věřím, že tomu tak není, i vzhledem k faktu, že kapacita školek je vyšší, než počet přihlášených dětí (a vzhledem k výše popsaným informacím). Také se rodičům prý nelíbí, že děti musí chodit do jiné školky, než jsou zvyklé. Já si naopak si myslím, že naše paní učitelky jsou hodné ve všech školkách a že pro děti to rozhodně trauma není.

Vzhledem k dovoleným pedagogů, kteří si přes prázdniny musí vybrat státem stanovené volno, by bylo velmi komplikované nechávat po celou dobu otevřené všechny školky (a rovněž velmi neekonomické). Zazněly i hlasy, že by bylo lepší nechat po celou dobu provozu otevřenou jen jednu MŠ, což by ovšem neřešilo střídání učitelů (v diskusi zaznělo, že právě střídání učitelů je prý pro citlivější děti hlavním problémem). Dokonce jsem se v diskusním vláknu dozvěděla, že pro dvouleté a tříleté děti nenabízíme žádné řešení (není to tak úplně pravda, pro školkové děti jsou DDM P2 pořádány dva tábory, viz. výše. Nicméně, zde se obávám, že řešením skutečně nejsou primárně ani tábory, ani „letní“ školka, protože takto malé dítě si musí od celoročního docházení do jeslí nebo školky odpočinout a především být se svými rodiči nebo širší rodinou. Jistě existují výjimečné případy, kdy rodič jinak jednat nemůže, ale rozhodně se nejedná o „masové“ udávaní dvouletých a tříletých dětí do školek během léta. Jsem přesvědčena, že děti si v tomto čase zaslouží být se svými rodiči a radovat se s nimi alespoň během prázdnin. Kdy jindy by už děti a rodiče měli společně trávit volný čas, než během hezkého počasí v létě o prázdninách.

Dalším důvodem uzavření většiny školek v letním období je to, že jsou v něm plánované větší opravy. Během školního roku by byla prachová zátěž nebo rozsáhlé stavební práce pro školky nevhodné. Sami si umíme představit, jak je nepříjemné, když např. ležíme v nemocnici, kde je částečně omezen provoz a kde během provozu dělníci pracují a nemocné ruší stavební práce. I z toho důvodu si myslíme, že jakékoliv jak dílčí, tak především větší rekonstrukce, je lepší nechávat na léto, kdy jsou školky prázdné.

Věřím, že všichni budete mít léto co nejhezčí a že pokud vás kohokoliv napadne nějaké vylepšení, že se s námi o něj podělíte. Každá kritika nás může posunout dál a myslím si, že v P2 neusínáme na vavřínech a inovacím se nebráníme.

Nakonec, od toho má každý z nás právo jít k volbám a zvolit si svého zástupce, který pak v komisích a výborech prosazuje zájmy a nápady voličů. A neodpustím si poslední postesk, že je škoda, když pak zástupci některých politických subjektů do komisí a výborů nechodí, protože pak nemohou zcela nic ovlivnit, což je bohužel i případ zástupce za SZ, kterého jsme v Komisi pro výchovu a vzdělávání viděli letos jen jednou a v celém loňském roce třikrát. Nakonec, podzimní volby máme za krátko, tak určitě nepromarněte šanci a zvolte si své zástupce, kteří budou do komisí a výborů pravidelné chodit a hájit vaše zájmy v sociální, bytové, školské či jiné oblasti.

A vlastně tímto děkuji paní zastupitelce za SZ, že mi dala podnět k napsání tohoto článku, protože věřím, že spokojených rodičů je na Dvojce většina, alespoň jak mám šanci posoudit, když s nimi pravidelně diskutuji.

Krásné léto všem přeje

Bc. Jana Zárybnická

 

 

Témata:Vzdělávání  Jana Krám Zárybnická--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2