za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › V kauze Bezručovy sady nakonec došlo k rozumnému kompromisu

V kauze Bezručovy sady nakonec došlo k rozumnému kompromisu

23. listopadu 2013 | Jaroslav Šolc

Rada MČ rozhodla o povolení výjimky z volného pobíhání psů na louce v Bezručových sadech (usnesení č. 799 ze dne 12.11.2013, jehož návrh předložila starostka Černochová). Stalo se tak po roce plném nezdolného úsilí zástupců tisícovky občanů, kteří se na radnici obrátili prostřednictvím petice. Nakonec došlo ke kompromisu zohledňujícímu protichůdné zájmy školy a místní komunity uživatelů parku.

Nejprve připomeňme, že před rokem Rada MČ zrušila dlouhodobě fungující výjimku z volného pohybu psů v Bezručových sadech a přesunula psí plochu do Sadů Svatopluka Čecha. Prý podle požadavků blízkých a s ohledem na bezpečnost dětí. Následovala petice podepsaná tisícovkou lidí z okolí, přijetí roční zkušební doby ze strany radnice, četná jednání a dopisování si s radnicí.

Došlo i na setkání s výborem Klubu rodičů a přátel školy v Kladská, kteří odmítli kompromisní návrh na zavedení časově omezené výjimky pro volný pohyb psů v době, kdy se v okolí žáci školy opravdu nevyskytují a naopak požadovali vytvoření nového oploceného hřiště pro potřeby školy (pozn.: přestože v blízkosti již podobné oplocené hřiště existuje). Argumentů padalo na obou stranách mnoho – bezpečnost, čistota, ohleduplnost, tolerance apod. V průběhu roku byla situace v obou parcích úřadem MČ monitorována a vyhodnocena se závěrem, že roční zákaz se projevuje pozitivně. Jen se jaksi zapomnělo, že by se zjištěním a jeho závěry měli být seznámeni účastníci kauzy, tedy i petenti, a měli by dostat možnost se vyjádřit.

Jelikož v průběhu roku vedla jednání místostarostka odpovědná za školství J. Duchková a postoje představitelů odpovědných za parky a zeleň jsou pejskařům Prahy 2 dlouho známé, mnoho nadějí na kompromisní řešení do poslední chvíle petentům nezbývalo.

Komise životního prostředí  rady MČ však i díky zástupcům OSB neprohlasovala návrh na setrvání v nepovolení výjimky, na druhé straně ale ani nepodpořila umístění herních prvků na původní psí louce. V následujícím týdnu byla věc projednávána v Radě MČ, které starostka předložila návrh doporučující schválit časově omezenou výjimku. To se nakonec po údajně složité diskusi povedlo a nevelkou většinou bylo přijato usnesení Rady MČ č. 799 ze dne 12.11.2013.

V rámci dalšího kompromisu z výjimky vypadly večery a noci ve všední dny, kdy v parku školní děti opravdu také nepobývají a situace bude údajně nadále bedlivě monitorována. Přesné znění usnesení naleznete v příloze nebo na webu MČ Praha 2.

Vzhledem k celoročnímu vývoji situace lze hovořit o úspěchu. Došlo k vítězství zdravého rozumu ve snaze najít řešení vyhovující dvěma protichůdným zájmům. Slušným pejskařům nezbývá než doufat, že nešlo o ojedinělý záblesk a že alespoň někteří lidé na radnici budou nadále projevovat pochopení a státnickou nestrannost.

OSB budou slušným fandit a dělat vše pro to, aby jich bylo co nejvíce. Třeba i ve spolupráci se sdružením Strana psa, o.s., které petenty podporovalo. Stejně tak budeme usilovat o to, aby radnice naslouchala hlasům občanů, aniž by museli sbírat stovky podpisů pod petice. Více informací na: http://www.stranapsa.cz/bezrucovy-sady

Témata:ODS  Veřejná zeleň, parky, hřiště  Životní prostředí--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2