za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Volby 2018

Volby 2018

Milí přátelé., děkujeme za Vaši podporu v komunálních volbách. I když jsme věřili v širší úspěch, vážíme si každého hlasu a nepromarníme ho ani se dvěma zastupiteli. Konečné výsledky voleb.

Občané občanům

Ke spokojenému bydlení patří

  • Efektivní, chytrá a otevřená správa obce
  • Dostupné bydlení a stabilizace rezidentů
  • Vstřícnost, ohleduplnost, aktivita
  • Přívětivé ulice i parky
  • Bezpečnost, čistota, respekt k tradicím

Kdo jsme?

Občané za spokojené bydlení (OSB) je politické hnutí založené v roce 2017. Programově navazuje na dřívější spolek OSB působící v Praze 2 od r. 2008. Jako sdružení nezávislých kandidátů jsme úspěšně kandidovali do zastupitelstva Prahy 2 již ve volbách v letech 2010 i 2014. V současném funkčním období jsme se stali součástí koalice. Politické hnutí jsme založili i z toho důvodu, že komunální politika je naší hlavní náplní činnosti a chceme v ní pokračovat. Jsme Vaši sousedé, kterým není lhostejné, jak je spravována obec, ve které žijeme. V zastupitelstvu obce nemusí být pouze zástupci stran s celostátní působností, které se ucházejí o pozice v parlamentu. Nemáme vyšší politické cíle, chceme se věnovat výhradně Praze 2.  Spolu s Vámi. Je v čem pokračovat a vždy je co zlepšovat!

Máme zkušenosti, získali jsme respekt. Nejsme žádní nováčci. Za osm let v zastupitelstvu jsme se mnohé naučili. Práci v opozici a poté i v koalici. Prokázali jsme, že umíme být kritickou i konstruktivní součástí zastupitelstva. Nebojíme se nést odpovědnost. Ale zůstáváme Vašimi sousedy, bojujeme za naše společné, místní zájmy.

Vize OSB

Chceme, aby MČ Praha 2 zůstala převážně rezidenční čtvrtí, kde budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro všechny sociální skupiny, ať již v nájemních bytech obecních, u soukromých majitelů nebo v bytech vlastních. Chceme, aby se Praha 2 rozvíjela ke spokojenosti rezidentů všech věkových kategorií, podporovala respekt k tradicím a zároveň byla otevřená i k novým trendům, rozumně využívala veřejný prostor a rozšiřovala nabídku služeb a aktivit pro občany. Chceme, aby Praha 2 hospodařila efektivně a transparentně, aby hájila zájmy svých občanů v mnohdy spletitých podmínkách struktur a kompetencí veřejné správy. Občané by měli být hrdí na svoji obec a svojí aktivní účastí ve veřejných otázkách by měli přispívat k vytváření a udržování spokojeného domova.

Mnohé se už podařilo

Významnou část programu OSB z roku 2014 jsme prosadili do koaličního programového prohlášení. Podílíme se přímo na realizaci v oblastech, které jsme získali do působnosti v radě MČ – prodej domů a bytů, bytová politika, kultura a sport, ale i v dalších oblastech.

Bydlení. Prodej domů a bytů se nezastavil a pokračuje podle plánu z minulého období a s uplatněním příslušných slev. Zvýšili jsme dostupnost bydlení podle pravidel sociální bytové politiky. Udrželi jsme dostupné tzv. základní i férové nájemné, navzdory velikému nárůstu tržních cen.

Správa majetku. Sledujeme bedlivě fungování nové akciové společnosti Správa nemovitostí Praha 2, vyvíjeli jsme tlak na pasportizaci majetku, lepší komunikaci s nájemníky, snížení množství volných bytů apod.

Transparentnost a participace. Díky OSB dnes mohou občané podávat interpelace na jednání zastupitelstva. V rámci koalice jsme podpořili zveřejňování audiozáznamů z jednání zastupitelstva, rozklikávací rozpočet, zveřejňování strategických dokumentů a dalších informací z radnice.

Kultura, sport. Iniciovali jsme založení klubu Dvojka pro přátele kultury a nových kulturních aktivit, např. Hudební léto v parcích Prahy 2, představování osobností z Prahy 2, mapování kulturně historického dědictví apod. Iniciovali jsme i vznik nového grantového programu v oblasti sportu a rozšiřování možností ke sportování pro všechny generace.

Věnovali jsme se ale všem programovým tématům včetně správy majetku, bezpečnosti, životního prostředí, školství, sociální péče a dalším. Při jednání v radě, v zastupitelstvu, v komisích a výborech aj.

Proč znovu kandidujeme?

Chceme pokračovat. Přesvědčili jsme se, že i lokálně působící subjekty složené z aktivních občanů mohou hodně dokázat a současně si zachovat čistý štít. Nechceme, podobně jako Vy, nechávat celé řešení jen v rukou druhých. Věříme v demokracii a aktivní občanskou společnost. Věříme, že investice času a energie se v dobrém vrátí nám všem.

Názory neměníme, máme program pro všechny. Základní principy programu OSB se nemění. Nejsme levicoví ani pravicoví. Naše zaměření je ryze občanské, komunální. Ctíme princip, že obec je veřejnoprávní korporace sloužící svým občanům, nikoliv podnikatelský subjekt. Součástí našeho programu jsou témata důležitá pro všechny a jsme připraveni naslouchat dalším zajímavým podnětům od Vás.

Budoucnost OSB a Prahy 2 je ve Vašich rukách

Pro úspěšné pokračování a plnění slibů potřebujeme Vaši důvěru a hlas. Naše síla v zastupitelstvu, podíl na vedení radnice a úspěch v plnění programu OSB závisí na Vás. Vaší důvěry si budeme vážit. Něco nejasného? Včas se nás zeptejte! Hlavně - přijďte 5. a 6. října k volbám! Budoucnost místa, kde žijete, určíte i Vy sami!

Kde nás potkáte?

Od 11. září do 4. října jste nás mohli potkat na přinejmenším v úterý a čtvrtky v podvečer na stánku na Náměstí Míru, Tylově náměstí a dalších místech Prahy 2. Ve čtvrtek 27. září od 16 hodin jsme připravili vyvrcholení kampaně na Náměstí Míru, kde kromě programu OSB zazněl i program jazzový.

Aktuálně

Rozhodnutí o ukončení činnosti hnutí OSB, klub zastupitelů pokračuje

8.2.2019Dne 7. února 2019 se uskutečnila výroční členská schůze politického hnutí OSB, která schválila zprávu o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019 ve variantě ukončení činnosti hnutí.

Seminář Problematika bydlení – aktuality z občanské poradny

5.2.2019

Občanská poradna Společnou cestou a Humanitní odbor Úřadu městské části Praha 2 pořádají bezplatný diskusní seminář na téma bydlení. Termín a místo: čtvrtek 21. 2. 2019 od 9:00 hod (předpokládaný konec ve 12:00 hod), Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2, zasedací sál č. 614.

Programové prohlášení Rady MČ Praha 2 na období 2018–2022

3.2.2019Programové prohlášení rady vzniklo na základě koaliční smlouvy ODS, TOP 09, ANO 2011 a OSB, která již obsahovala hlavní programové priority i závazek zpracovat podrobnější program pro čtyřleté období v zavedené formě formě prohlášení do konce ledna. Programové závazky Rady městské části Praha 2 pro toto volební období jsou členěny do dvanácti tematických kapitol, zohledňujících složení Rady a působnost jejích členů.

Granty Prahy 2 na další rok vypsány, uzávěrka žádostí 25.3.2019

3.2.2019Městská část Praha 2 opět poskytne veřejnou finanční podporu neboli granty. Rada MČ schválila programy na období roku 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020. Podobně jako v předchozích letech jsou programy vypsány oblastech: sociální a sociálně zdravotní, sport, kultura, mimoškolní činnost dětí a mládeže, životní prostředí, prevence kriminality a dále prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality.

Šťastný a spokojený rok 2019

30.12.2018Hezké prožití posledního letošního dne a hodně úspěchů v roce nadcházejícím Vám všem přejí Občané z Dvojky.


--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2