za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Volby 2018

Volby 2018

Milí přátelé., děkujeme za Vaši podporu v komunálních volbách. I když jsme věřili v širší úspěch, vážíme si každého hlasu a nepromarníme ho ani se dvěma zastupiteli. Konečné výsledky voleb.

Občané občanům

Ke spokojenému bydlení patří

  • Efektivní, chytrá a otevřená správa obce
  • Dostupné bydlení a stabilizace rezidentů
  • Vstřícnost, ohleduplnost, aktivita
  • Přívětivé ulice i parky
  • Bezpečnost, čistota, respekt k tradicím

Kdo jsme?

Občané za spokojené bydlení (OSB) je politické hnutí založené v roce 2017. Programově navazuje na dřívější spolek OSB působící v Praze 2 od r. 2008. Jako sdružení nezávislých kandidátů jsme úspěšně kandidovali do zastupitelstva Prahy 2 již ve volbách v letech 2010 i 2014. V současném funkčním období jsme se stali součástí koalice. Politické hnutí jsme založili i z toho důvodu, že komunální politika je naší hlavní náplní činnosti a chceme v ní pokračovat. Jsme Vaši sousedé, kterým není lhostejné, jak je spravována obec, ve které žijeme. V zastupitelstvu obce nemusí být pouze zástupci stran s celostátní působností, které se ucházejí o pozice v parlamentu. Nemáme vyšší politické cíle, chceme se věnovat výhradně Praze 2.  Spolu s Vámi. Je v čem pokračovat a vždy je co zlepšovat!

Máme zkušenosti, získali jsme respekt. Nejsme žádní nováčci. Za osm let v zastupitelstvu jsme se mnohé naučili. Práci v opozici a poté i v koalici. Prokázali jsme, že umíme být kritickou i konstruktivní součástí zastupitelstva. Nebojíme se nést odpovědnost. Ale zůstáváme Vašimi sousedy, bojujeme za naše společné, místní zájmy.

Vize OSB

Chceme, aby MČ Praha 2 zůstala převážně rezidenční čtvrtí, kde budou lidé rádi, důstojně a spokojeně žít za podmínek přijatelných pro všechny sociální skupiny, ať již v nájemních bytech obecních, u soukromých majitelů nebo v bytech vlastních. Chceme, aby se Praha 2 rozvíjela ke spokojenosti rezidentů všech věkových kategorií, podporovala respekt k tradicím a zároveň byla otevřená i k novým trendům, rozumně využívala veřejný prostor a rozšiřovala nabídku služeb a aktivit pro občany. Chceme, aby Praha 2 hospodařila efektivně a transparentně, aby hájila zájmy svých občanů v mnohdy spletitých podmínkách struktur a kompetencí veřejné správy. Občané by měli být hrdí na svoji obec a svojí aktivní účastí ve veřejných otázkách by měli přispívat k vytváření a udržování spokojeného domova.

Mnohé se už podařilo

Významnou část programu OSB z roku 2014 jsme prosadili do koaličního programového prohlášení. Podílíme se přímo na realizaci v oblastech, které jsme získali do působnosti v radě MČ – prodej domů a bytů, bytová politika, kultura a sport, ale i v dalších oblastech.

Bydlení. Prodej domů a bytů se nezastavil a pokračuje podle plánu z minulého období a s uplatněním příslušných slev. Zvýšili jsme dostupnost bydlení podle pravidel sociální bytové politiky. Udrželi jsme dostupné tzv. základní i férové nájemné, navzdory velikému nárůstu tržních cen.

Správa majetku. Sledujeme bedlivě fungování nové akciové společnosti Správa nemovitostí Praha 2, vyvíjeli jsme tlak na pasportizaci majetku, lepší komunikaci s nájemníky, snížení množství volných bytů apod.

Transparentnost a participace. Díky OSB dnes mohou občané podávat interpelace na jednání zastupitelstva. V rámci koalice jsme podpořili zveřejňování audiozáznamů z jednání zastupitelstva, rozklikávací rozpočet, zveřejňování strategických dokumentů a dalších informací z radnice.

Kultura, sport. Iniciovali jsme založení klubu Dvojka pro přátele kultury a nových kulturních aktivit, např. Hudební léto v parcích Prahy 2, představování osobností z Prahy 2, mapování kulturně historického dědictví apod. Iniciovali jsme i vznik nového grantového programu v oblasti sportu a rozšiřování možností ke sportování pro všechny generace.

Věnovali jsme se ale všem programovým tématům včetně správy majetku, bezpečnosti, životního prostředí, školství, sociální péče a dalším. Při jednání v radě, v zastupitelstvu, v komisích a výborech aj.

Proč znovu kandidujeme?

Chceme pokračovat. Přesvědčili jsme se, že i lokálně působící subjekty složené z aktivních občanů mohou hodně dokázat a současně si zachovat čistý štít. Nechceme, podobně jako Vy, nechávat celé řešení jen v rukou druhých. Věříme v demokracii a aktivní občanskou společnost. Věříme, že investice času a energie se v dobrém vrátí nám všem.

Názory neměníme, máme program pro všechny. Základní principy programu OSB se nemění. Nejsme levicoví ani pravicoví. Naše zaměření je ryze občanské, komunální. Ctíme princip, že obec je veřejnoprávní korporace sloužící svým občanům, nikoliv podnikatelský subjekt. Součástí našeho programu jsou témata důležitá pro všechny a jsme připraveni naslouchat dalším zajímavým podnětům od Vás.

Budoucnost OSB a Prahy 2 je ve Vašich rukách

Pro úspěšné pokračování a plnění slibů potřebujeme Vaši důvěru a hlas. Naše síla v zastupitelstvu, podíl na vedení radnice a úspěch v plnění programu OSB závisí na Vás. Vaší důvěry si budeme vážit. Něco nejasného? Včas se nás zeptejte! Hlavně - přijďte 5. a 6. října k volbám! Budoucnost místa, kde žijete, určíte i Vy sami!

Kde nás potkáte?

Od 11. září do 4. října jste nás mohli potkat na přinejmenším v úterý a čtvrtky v podvečer na stánku na Náměstí Míru, Tylově náměstí a dalších místech Prahy 2. Ve čtvrtek 27. září od 16 hodin jsme připravili vyvrcholení kampaně na Náměstí Míru, kde kromě programu OSB zazněl i program jazzový.

Aktuálně

Nové komise rady a výbory zastupitelstva

5.12.2018

Zhruba dva měsíce po volbách jsou ustaveny nové poradní orgány městské části - komise rady a výbory zastupitelstva.

Místo sousedů turisté

5.12.2018Také si všímáte narůstajícího množství turistů s kufry na kolečkách u Vás v domě nebo v okolí? Byznys s krátkodobým ubytováním typu Airbnb kvete.

Městská část Praha 2 má nové vedení

5.11.2018Zastupitelé Prahy 2 na svém ustavujícím zasedání v pondělí 5. listopadu 2018 složili slib a zvolili nové vedení radnice. Devítičlenná Rada MČ (ODS, TOP 09, OSB, ANO) poté schválila oblasti působnosti radních.

Koalice v Praze 2 ujednána

12.10.2018Z povolebních vyjednávání vzešla koalice pro další období. Je složena za stran dosavadní koalice ODS (nově 13 zastupitelů), TOP09 (4), OSB (2) s rozšířením o ANO (3). V roli starostky bude pokračovat Jana Černochová.

Novinky OSB - bulletin 8/2018

4.10.2018Aktuálně vydáváme poslední předvolební bulletin hnutí OSB. Za Vaši podporu ve volbách Vám všem děkujeme! kandidáti za OSB, volební č. 5


--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2