za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Z porady ředitelů základních a mateřských škol

Z porady ředitelů základních a mateřských škol

10. června 2018 | Bc. Jana Zárybnická

Dne 8.6. proběhla další porada ředitelů škol a školek, poslední před koncem školního roku. Mezi nejdůležitější témata patřilo projednání oprav, které budou přes léto v základních a mateřských školách probíhat, a také se řešila parkovací místa vyhrazená dvojkovým školám a školkám. V koordinaci s městskou policií a odborem dopravy by mělo dojít v brzké době k umístění značek před jejich budovy.

Druhým zásadním tématem byla žádost ředitelů o navýšení kvóty přidělovaných bytů pro pedagogické pracovníky. Snahou Městské části Praha 2 je dlouhodobě nabízet učitelům co nejlepší podmínky k výkonu jejich povolání a jedním z nejpalčivějších problémů je otázka bydlení. Celorepublikově se školy potýkají s nedostatkem učitelů, a to především pro první stupeň. Pro Prahu není snadné získat kvalitní učitele, protože na menších městech je bydlení mnohem levnější. Do budoucna proto chceme navýšit počet bytů pro učitele a asistenty, abychom získali jejich dostatečný počet.

Ve školních jídelnách také proběhl průzkum, a to s velmi upokojivým výsledkem. Děti si zejména pochvalovy zrekonstruované jídelny a z výsledků vyplývá, že většina strávníků je s kvalitou a rozmanitostí školních jídel spokojena. Samozřejmě, vždy je co zlepšovat a ředitelé se již některými studentskými náměty inspirovali.

Za zmínku také stojí dvě zářijové akce - a to konkrétně 3.9. již tradiční zahájení školního roku v Riegrových sadech ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a na konci září proběhne druhý ročník Festivalu sportu, který bude letos ještě mnohem bohatší a rozmanitější než vloni. Druhá polovina porady obsahovala rozsáhlé školení ke GDPR.

Témata:Bydlení a nájemné  Vzdělávání  Jana Krám Zárybnická--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2