za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Zářijové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 - prodeje z aukcí, pohledávky, hospodaření i petice

Zářijové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 - prodeje z aukcí, pohledávky, hospodaření i petice

15. září 2019

Dne 9. 9. 2019 proběhlo 4. řádné zasedání Zastupitelstva Prahy 2. Na programu bylo 15 bodů vč. interpelací. Změny v programu nebyly schváleny. 

 

Nejprve byl tajnou volbou zvolen přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2. Následoval blok prodejů bytových jednotek z veřejné aukce na adresách Balbínova 6, Rubešova 12, Myslíkova 10 a Trojanova 16, které předkládal místostarosta Grundler. Část opozice oznámila, že jako tradičně pro žádné prodeje bytů hlasovat nebude, další část dala protinávrh, aby byly některé jednotky z hlasování vyřazeny kvůli ceně, nebo aby se o jednotlivých bytech hlasovalo zvlášť. Nakonec byly prodeje bytů odhlasovány tak, jak byly uvedeny v návrzích usnesení.

 

Po diskusi bylo v navržené podobě schváleno také usnesení k žádosti vlastníka bytové jednotky v domě Čelakovského sady 432 o zrušení předkupního práva. Kladně byla odhlasována žádost bývalých nájemců domu Slavojova 85 a následný bod k upuštění od vymáhání pohledávek a jejích účetnímu odpisu. Místostarosta Korseska přednesl, jak byly zhodnoceny finanční prostředky získané z prodeje domů a bytových jednotek dle pravidel. Nikdy nenastala situace, že by Praha 2 „prodělala“, i když výnos kolísal. Z těchto finančních prostředků nebyla na žádné účely utracena dosud ani koruna.

 

Dalšími přijatými usneseními byla:  k zásadám hospodaření MČ Praha 2 v období rozpočtového provizoria, k rozpočtovému opatření k přijetí vratky podílu na dani z příjmu právnících osob za období r. 2018, k rozpočtovému opatření v souvislosti s uzavřením finančního vypořádání za rok 2018 a k rozpočtovému opatření MČ Praha 2 na rok 2019 – činnost místní správy.

 

Širší diskuse proběhla k „Petici za zachování zeleně a proti změně územního plánu za účelem výstavby hotelu na pozemcích v ul. Čiklova 1706, na což navazovala i jedna z interpelací občanů, které na program navazovaly.

 

V interpelacích občanů zazněl k tématu klimatické změny podnět, aby se Praha 2 připojila k závazkům hl. m. Prahy v této problematice, přestože řadu opatření již realizuje. Dále zástupce petentů opět otevřel téma k zachování zeleně na pozemcích v ulici Čiklova s doplňujícím dotazem na očekávaný přínos změny územního plánu. Následující interpelace zastupitelů přinesly témata jako zahájení prací na participativním rozpočtu, možnosti elektronického hlasování v anketách, správu dochovaných pump v ulicích Prahy 2, zprávu o zhodnocení finančních prostředků za uplynulé období, změny vlastnického podílu MČ v domech s SVJ nebo změny v předpolí mostu u Muzea Policie ČR.
Závěrem byli všichni pozvání na blízké akce k výročí založení Vinohrad a farnosti u sv. Ludmily i na Vinobraní na nám. Míru a v Grébovce (20. a 21. 9.). Poté bylo zasedání ukončeno.

Témata:OSB  Správa MČ--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2