za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSB › Zářijové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – správa majetku, změna rozpočtu, zhodnocení finančních prostředků aj.

Zářijové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 – správa majetku, změna rozpočtu, zhodnocení finančních prostředků aj.

8. září 2020 | Jaroslav Šolc

Dne 7. září proběhlo 9. řádné zasedání Zastupitelstva Prahy 2. Znovu v rouškách. Program měl 14 bodů, včetně jednoho nově zařazeného a interpelací občanů a zastupitelů. Vše bylo schvalováno poměrně rychle a hladce, včetně úpravy rozpočtu. Větší diskuse s protinávrhy se vyvinula až u bodu o zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel. Ale od začátku.
Nejprve zastupitelé poděkovali přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2, která se vzdala funkce. Následovaly body z oblasti správy majetku. Jeden k prodeji pozemku pod dříve prodaným domem (Šumavská 8), další dva k majetkové dispozici s prodanou bytovou jednotkou (Čerchovská 6), jeden k dodatečnému prodeji bytové jednotky (Žitná 16) na základě aktualizovaného znaleckého posudku. Dále k převodu sloupů a míst veřejného osvětlení na hl. m. Prahu (Havlíčkovy sady, Folimanka) a k úpravě zřizovací listiny školy Na Smetance. Dílčí diskuse proběhla u bodu k přijetí daru od společnosti Komwag, který letos nebude využit na Vinobraní (MČ jej nepořádá kvůli koronaviru), ale na jiné položky z oblasti kultury. S COVID-19 souvisí i další bod ke změně rozpočtu MČ na rok 2020. Očekává se výpadek příjmů a naopak je třeba zohlednit mimořádné výdaje. Tedy se šetří. S rozpočtem souvisely i další dva body (vratky podílu na dani a vypořádání za rok 2019). Rovněž byly včas schváleny zásady hospodaření v období rozpočtového provizoria očekávaného na začátku roku 2021. Toto vše jsme stihli za hodinu. Následovala pauza, protože nový bod byl zařazen pevně na 17:00 i kvůli přizvanému hostu.
Bod ke zhodnocení finančních prostředků získaných z prodeje domů a bytových jednotek podle pravidel se ovšem probíral velmi zevrubně a s rozsáhlou diskusí. Na dotazy odpovídali jak radní J. Korseska, tak přizvaný zástupce společnosti Carduus Asset Management. Padly i protinávrhy k usnesení, to však bylo přijato v jen mírně upravené podobě předložené zastupitelem J. Němcem, upravující termíny povinného informování Finančního výboru a ZMČ.
V interpelacích občanů se vyskytlo dvakrát téma výstavby centra Nový domov na pozemku s tenisovým hřištěm, jednou nádraží Vyšehrad a opět zhodnocení finančních prostředků. Zastupitelé se pak v interpelacích vraceli rovněž k tématu zhodnocení prostředků, ale také k přípravě rozpočtu na rok 2021, harmonogramu některých investic, počtu volných bytů či k avizovanému záměru na publikaci o Praze 2. Jednání zastupitelstva ukončila starostka před sedmou hodinou.
Témata:OSB  Správa MČ--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2