za transparentní správu Prahy 2   více ›
OSBTémata Prahy 2 › Šolc Jaroslav

Ing. Jaroslav Šolc

muž, 62 let, člen OSB, radní MČ Praha 2 pro kulturu, sport a občanské aktivity, předseda kulturní komise, člen komise pro informační služby a transparentnost, redakční rady, komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu; předseda klubu zastupitelů OSB; člen výboru OSB

"Kvalitní správa obce je společnou věcí. Občané by měli být aktivní a zastupitelé by svým sousedům měli naslouchat. Kultura a sport obohacují náš život i obec."

CV

Narodil jsem se v r. 1955 v Turnově. V Praze 2 žiji od roku 1981, kdy jsem ukončil studium na VŠCHT v Praze. Většinu profesní dráhy jsem se věnoval informatice o životním prostředí, řízení projektů a koncepčním pracím se zaměřením životní prostředí a využití ICT ve správě města. V osmdesátých a devadesátých letech jsem pracoval v projektové organizaci PUDIS, v Českém ekologickém ústavu, předchůdci dnešní CENIA, a v Institutu městské informatiky hl. m. Prahy. Po roce 2000 jsem získal zkušenosti z práce pro veřejnou správu v rámci Svazu měst a obcí, organizace Eurocities, přechodně i v soukromé společnosti a opakovaně na Magistrátu hl. m. Prahy. Můj otec byl za komunismu perzekvován a po roce 1989 působil jako starosta. Učil mě, jak důležité je o věcech přemýšlet, dělat si vlastní názor a stát si za ním. Jsem ženatý a mám dva dospělé syny. Mojí hlavní zálibou je hudba (jazz, vážná hudba, jsem aktivním muzikantem). V mládí jsem maloval, mám rád přírodu, turistiku, miluji rodný Český ráj, jsem pejskař. Stále více jsem uchvácen kulturně historickým dědictvím Prahy 2. Před OSB jsem nebyl členem žádné politické strany či hnutí.

Můj pohled na OSB a Prahu 2

OSB: K OSB jsem se přidal v roce 2010. Byla mi sympatická občanská iniciativa „zdola“, zaměřená na problematiku obce. Tehdy šlo téměř výhradně o obecní nájemníky, kteří chtěli mj. znovu rozhýbat privatizaci nebo dosáhnout toho, aby najemníci byli respektovanými zákazníky z pohledu úřadu, správních firem a dodavatelů. K mému angažování přispělo několik kauz u nás v domě (havárie topení po výměně správní firmy, výměna výtahu za menší, výměna oken s kličkami u stropu). Uvědomil jsem si, že je co řešit a nejlépe s ostatními obecními nájemníky zažívajícími podobné situace. Rozhodnutí OSB vstoupit do komunálních voleb 2010 a pak do dalších už bylo jen logickým pokračováním.

Praha 2: Od roku 2010 jsem zastupitelem MČ Praha 2 a po volbách v roce 2014 i radním pro kulturu, sport a občanské aktivity. Témata, za něž nesu v RMČ odpovědnost, jsou mi opravdu blízká. Jde o oblasti, které celkově obohacují náš život a podpora z veřejných prostředků zde má smysl. I s málem se dají v obci dělat úžasné věci. S ohledem na dřívější působení je mi blízká i problematika životního prostředí a využití informačních technologií ve veřejné správě. Z ciziny jsem znal, jak ICT a otevřený přístup mohou pomáhat ve všech oblastech života města, nejen v administrativě (e-government). Dnes se tomu říká koncept Smart Cities. Jen je zapotřebí uvážlivý přístup a ne „hurá na dotace“. Ostatně, preferuji systémový a uvážlivý přístup, který lze uplatňovat ve všech oblastech samosprávy.

Jsem přesvědčen, že v oblasti mé působnosti se toho podařilo dost. Bylo na co navazovat, ale povedly se i nové dobré věci.

Kultura: Vysokou úroveň i oblibu mají koncertní cykly v Grébovce a na Bastionu nebo adventní série v kostelích Prahy 2. Zavedli jsme letní cyklus Hudební léto v parcích. V budově úřadu probíhají zajímavé výstavy nějak spjaté s tématem Prahy 2. K velké spokojenosti fungují i naše kulturní zařízení Novoměstská radnice a Knihovna na Vinohradech. Založili jsme klub Dvojka pro přátele kultury, který nabízí členům z řad občanů Prahy 2 každý měsíc zajímavé akce (koncerty, divadelní a filmová představení, komentované prohlídky výstav, poznávací vycházky aj.). Snažíme se představovat kulturní osobnosti z řad našich sousedů a spolupracujeme s mnoha partnery, kteří nabízejí členům klubu sjednané výhody. Dalším aktérům a projektům pomáháme formou grantových programů, poskytnutím prostranství nebo alespoň propagací. Nesmím zapomenout ani na vydávání zajímavých publikací, připomínky historických výročí, uctění památky hrdinů a válečných veteránů či slavnosti jako Vinobraní, jejichž realizace je spíše v působnosti starostky, s níž sdílím lokální kulturní a historický patriotismus. Už jen udržet to vše v nastavené kvalitě bude výzva.

Sport: Městská část sama tolik sportovních akcí sama nepořádá (aktivní jsou spíše školy), ale o to více podporuje sport finančně a spolupracuje s osvědčenými organizacemi působícími v Prace 2 (třemi TJ Sokol, USK, Palaestra, Judo klub a další). Novinkou je akce Festival sportu zaměřený na propagaci sportovních organizací s nabídkou pro děti i dospělé. Pomáháme také různou formou akcím jiných pořadatelů, kterých není málo: např. Pražský maraton, Primátorky, Prague Riveside Cross, Ratolest Fest, Judo Show Cup, Basketball Camp, běhy v Riegrových sadech nebo na Folimance atd. S podporou magistrátu se instalují cvičební zařízení ve vybraných parcích a po dohodě se Sokolem Královské Vinohrady umožňujeme veřejnosti bezplatně využívta venkovní sportoviště u sokolovny v Riegrových sadech.

Občanské aktivity: Občané aktivní v jakékoliv tematické oblasti jsou pro život v obci přínosem a zaslouží si podporu, ať se sdružují ve spolcích či nikoliv. Na bázi spolků v Praze 2 funguje již 147 let Vltavan spjatý s Podskalím, ale i o něco mladší Sokol nebo Junák. Mezi novější patří např. Mladí ochránci přírody, pejskaři ze Strany psa, spolek Limbora (Slovenský folklor) nebo kluby zaměřené na historii aj. Záslužnou práci v Praze 2 dělají také ZUŠ I.Hurníka, Dům dětí a mládeže nebo Dům národnostních menšin. Jde sice o organizace zřizované magistrátem, ale vzájemně spolupracujeme, protože nabízejí zajímavé programy pro děti i pro aktivní dospělé a jsou místem pro zajímavá setkání.

Co dál? V oblastech kultura, sport a občanské aktivity se podařilo laťku zvednout dost vysoko. Už jen udržet dosaženou úroveň dá dost práce, ale vždy je i co zlepšovat a rozvíjet. Rád bych se takové výzvě věnoval i v dalším období. O nápady není nouze. Některé najdete v programu OSB. Nicméně, všem spoluobčanům, které by zajímaly detaily, jsem k dispozici. Neváhejte mne kontaktovat. Rád se s Vámi podělím o podrobné informace a vyslechnu Vaše podněty.

kontakt:

Znak Praha 2

Zápis z 15. řádného zasedání zastupitelstva dne 27. 11. 2017

| 8. prosince 2017 | Z odkazu na web MČ Praha 2 máte možnost seznámit se se zápisem z posledního zasedání zastupitetelstva. více ›
Témata:Prodej pozemků pod privatizovanými domy  Sociální péče  Vzdělávání  Sport  Životní prostředí  Správa majetku  Michaela Mazancová  Jaroslav Šolc
volební urna

Volby – odpovědnost nebo lhostejnost? Jakou si dáte známku?

| 17. října 2017 | Možná jste již unaveni kampaní před parlamentními volbami. Billboardy, letáky, televizní debaty – vše houstne s blížícím se termínem. Jako Občané za spokojené bydlení působící jen v komunální politice se neúčastníme. Můžeme tak šetřit síly na příští rok, kdy se bude volit i do zastupitelstva v Praze 2. Avšak něco se nás přeci jen týká – odpovědnost. Publikované statistiky o tom, kolik lidí neví, zda vůbec půjde volit, jsou alarmující více ›
Témata:Jaroslav Šolc

« | 1 | 2 | 3

Komentáře

Těší nás, že reagujete na naše články a připojíte, leckdy i hodně kritický, vlastní názor. Nemůžeme se ale v žádném případě ztotožnit s tím, aby byly hrubě uráženy konkrétní osoby, byť jejich jednání ve vás vyvolává velkou míru nevole. Za dodržování pravidel diskuse vám děkujeme.
--
 
webhosting a publikační systém Toolkit - Econnect
© Občané za spokojené bydlení (OSB); Kontaktní email: info@osb-praha2.cz, Adresa: Blanická 1787/22, 120 00 Praha 2